Koverte sa povratnicom

Našim kupcima možemo da ponudimo i:

  • Standardizovane koverte za sudska pisma, dimenzije 250mm x 176mm, sa oznakom S1, S2, S3, S4, S5, S6 izrađene od belog kovertnog papira.
  • Koverat sa oznakom S7 (ZUP/LIČNO), dimenzije 250mm x 176mm, izrađen od belog kovertnog papira.
  • Koverat sa oznakom S8 (ZUP), dimenzije 250mm x 176mm, izrađen od belog kovertnog papira.
  • Koverat B6, dimenzije 125mm x 176mm , sa povratnicom za ličnu dostavu, bele i plave boje.